Har du en gæst med ?

Gæster er velkomne i TYN 🙂

Fordi, hvis du ´har antennerne ude´ og tiltrækker andre gode folk med et ´networking mindset´ til TYN, så bliver det en win-win-win situation for alle parter.

1.) Gæster starter med at rekvirere et intro-brev for tyn – via dette link :
http://www.trustyournetwork.dk/er-du-gaest/

2.) Såfremt dette intro-brev giver mening for vedkommende, så beder du ham/hende check´e hvornår han/hun ønsker at deltage som gæst, 1. gang
– Kommende TYN-datoer finder du på :
http://www.trustyournetwork.dk/moede-datoer/

3.)
– Og, så giver du besked til Tommy Buhl om at vedkommende ønsker at deltage som gæst til det pågældende møde.
– Pt. har vi et maximum antal på 5 gæster pr. TYN-møde

4.)
Herefter tilmelder vedkommende sig blot selv til det pågældende TYN-møde via tilmeldings- og betalings-siden her :
http://www.trustyournetwork.dk/moede-tilmelding/

5.)
Samt gerne, at du også introducerer vedkommende med 5-10 linier i vores interne Linkedin-gruppe til det pågældende TYN-møde.
– En introduktion som enten du har skrevet, eller som vedkommende selv har skrevet.

6.)
Derefter – når vedkommende har deltaget som gæst 2x, så kan han/hun anmode om at blive ´fast medlem´ af TYN.
– Dette foregår ved henvendelse til én fra styregruppen

Og, skulle der iøvrigt være nogle spørgsmål omkring ovenstående :
– så dropper du bare en mail til én fra styregruppen 🙂

Baggrunden for ovenstående måske lidt ´omstændelige´ procedure er flerfolds :

  • Mange TYN-medlemmer har oplevet, at der dukkede nye gæster op til møderne, men som intet vidste om netværksgruppen eller dennes mål, formål eller grundlæggende værdier.
    Derfor er der nu lavet et ´intro-brev´, som – på forhånd – fortæller kommende netværksdeltagere om TYN.
  • I en periode har der været et meget stort antal gæster, relativt i fht. antallet af ´faste´ TYN-deltagere.
    Derfor er der sat et maksimalt gæste-antal på, pr. netværksmøde.
  • Til netværksmøderne er der nu også en mødevært, som tager sig af det praktiske omkring mødelokale, bordopstilling, forberedelse af morgenmad mv.
    Derfor er der tilmelding og betaling til de enkelte netværksmøder – og, med en tilmeldings-frist senest mandag kl. 12 før det kommende netværksmøde onsdag morgen.